Mark
Fraeyman

Osteopaat


Aangsloten bij de beroepsvereniging SB0-BVO en erkend als professioneel osteopaat ter terugbetaling bij alle belgische mutualiteiten.

Wat is osteopathie ?


Osteopathie beschouwt het lichaam als één geheel. Bij een klacht/pijn wordt naar de onderliggende verklaring gezocht en behandeld, niet enkel het symptoom. Bij een behandeling wordt er een onderscheid gemaakt tussen :

Het parietale systeem (gewrichten, spieren, ligamenten, zenuwen, …)
Het visceral systeem (bloedvaten, buikorganen, hormonaal,…)
Het craniosacrale systeem (schedel, heiligbeen, meningen…)

Op basis van het onderzoek en de klachten bepaalt uw therapeut wat en hoe er behandeld wordt. Door verschillende manuele handelingen wordt het natuurlijk lichamelijk evenwicht herstelt.

Behandeling


Eén van de technieken die tijdens een osteopathiebehandeling kunnen gebruikt worden zijn manipulatieve technieken die gebruikt worden om een verlies aan beweeglijkheid te herstellen.

Dit is een zeer efficiënte techniek, doch is uiterste voorzichtigheid geboden. Als een professioneel ostepaat zijn wij opgeleid de contraindicaties rigoureus op te sporen. De patient heeft ten allen tijde de mogelijkheid en het recht om behandeld te worden zonder gebruik te maken van deze technieken.
In het arsenaal van behandelingstechnieken is er een ruime mogelijkheid om andere zachte technieken te gebruiken.

Voor de manipulatieve technieken en de zachte technieken heb ik me verschillende jaren bijgeschoold in binnen en buitenland.

Consultatie


Bij een eerste consultatie wordt een anamnese gemaakt (persoonsgegevens en klachten). Hierbij worden specifieke vragen gesteld om een duidelijker beeld te vormen over de oorsprong en evolutie van uw klachten.
In tegenstelling tot de klassieke benaderingen zal de osteopaat zich niet enkel toespitsen op de plaats van uw klachten , maar het volledige lichaam beschouwen en onderzoeken.

Een behandeling duurt ongeveer een uur

Contact


Mark Fraeyman
Froissart straat 62
1040 Etterbeek – Brussel
Tel : 0472 / 01 69 55
« no text/SMS »Informatie


Hier vindt u algemene informatiebetreffende betaling en terugbetaling van de osteopathische behandelingen.

Bij een professioneel osteopaat die voldoet aan de voorwaarden opgelegd door de beroepsverenging bekomen de patiënten een terugbetaling, ongeacht bij welk ziekenfonds deze lid is.

 

Een voorschrift van een (huis)arts mag maar is niet nodig om een terugbetaling te bekomen.
Elk ziekenfonds hanteert ongeveer dezelfde terugbetaling en aantal behandelingen per jaar. Gemiddeld worden 5 behandelingen per persoon en per jaar terugbetaald ten belope van 10 à 15 € per behandeling.

 

Contacteer zelf uw ziekenfonds om de exacte informatie te bekomen.

 

De gemiddelde duur van een behandeling varieert tussen de dertig à vijvenveertig minuten.

2. Terugbetaling voor verzekerden in het buitenland.

Indien u niet aangesloten bent bij een belgisch ziekenfonds en niet verzekerd bent door de europese instellingen is de terugbetaling afhankelijk van uw eigen nationaal verzekeringstelsel en/of prive verzekering.
U ontvangt bij iedere behandeling een officieel ontvangstbewijs en een nationaal attest met vermelding van de datum en het betaalde bedrag per behandeling.

3. Terugbetaling voor verzekerden aan de europese instituten.

Indien u verzekerd bent bij de europese instellingen kan u een terugbetaling bekomen ten belope van 80 % (met een maximum van 40 €) voor 24 behandelingen per jaar.
Het intern reglement van de europese instellingen vermeldt uitdrukkelijk dat enkel osteopathische behandelingen op voorschrift van een arts worden terugbetaald.

4. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen Osteopathie en Chirorpractie ?

Het belangrijkste verschil schuilt in de filosofie achter elke modaliteit en hoe technieken worden toegepast. Over het algemeen bij osteopathische behandelingen :

 

1. Focus op het hele lichaam, niet enkel de wervelkolom

 

2. Gebruik van verschillende manuele technieken zoals massage, strectching en vertebrale manipulatie (indien nodig)

 

3. Duurt 30 à 45 minuten

 

4. Houdt rekening met alle facetten van een patient en kijkt verder dan alleen wat er tijdens een behandeling kan gedaan worden

5. Hoeveel behandelingen heb ik nodig ?

Het aantal behandelingen hangt af van de specifieke klacht of letsel. Soms kan een enkele behandeling voldoende zijn, meestal zijn er 2 of 3 sessies nodig. Hoe lang een bepaald probleem zich al voordoet, hoe langer het kan duren vooraleer men terug gezond is en vrij kan bewegen.

6. Hoe efficient is osteopathy ?

Medische studies over de laatste jaren tonen aan dat osteopathy minder duur is, de nood aan pijnmedicatie verminderd en dat de patient een beter resultaat bekomt dan bij de klassieke geneeskunde wat betreft rug en nekklachten en andere musculo-skeletale aandoeningen.

7. Moet ik de resultaten van technische onderzoeken meebrengen ?

Ja. Als u in het bezit van röntgenfotos, MRI scans, CT scans of andere relevante onderzoeken is het nuttig om deze mee te brengen bij de eerste consultatie.

8. Betaling

Betaling met cash of via Payconic/Bancontact. App te installeren op uw smartphone of tablet.

Geen betaalkaarten

Links


Beroepsorganisaties :

De overkoepeling van Belgische beroepsverenigingen
www.osteopathie.be